สินค้าใหม่ และ สินค้าราคาพิเศษ (วันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย.57)